nowoczesne zarządzanie organizacją

Współcześnie sukces przedsiębiorstwa nie zależy tylko od dobrego produktu, znakomicie przygotowanej strategii marketingowej czy też przemyślanej kampanii reklamowej, ale przede wszystkim od tego jak kształtuje się przywództwo w organizacji.

Dobry lider ustala kierunki działań oraz wizję przyszłości firmy. Swoją władzę opiera głównie na wysokim autorytecie wśród pracowników i cechach charakteru takich jak charyzma, solidność, niezawodność, wytrwałość w dążeniu do celów oraz pewność siebie. Dodatkowo motywuje oraz inspiruje podwładnych do systematycznej pracy i podejmowania się nowych, kreatywnych działań. Musi także posiadać umiejętność efektywnego słuchania i mówienia oraz w sposób twórczy rozwiązywać problemy, a w razie konfliktu interpersonalnego umiejętnie nim kierować. Aby sprawnie wykonywać swoje obowiązki, powinien też posiadać narzędzia umożliwiające mu kontrolę działań pracowników i tego, co się dzieje w firmie. Jednym z takich narzędzi może być zrównoważona karta wyników (więcej na anacco.pl).

Jest jednak ona czymś więcej niż tylko sposobem kontrolowania, w jakim kierunku zmierza organizacja. To zbudowanie długookresowej strategii firmy, opartej nie tylko na celach finansowych, ale także na zbadaniu procesów wewnętrznych w organizacji, obejmujących integrację pomiędzy pracownikami oraz polepszeniu obsługi klienta czy też stworzenia infrastruktury dla lepszego rozwoju personalnego w firmie. W karcie wyników prezentowane są cele strategiczne oraz pozytywne i negatywne czynniki związane z ich osiąganiem. Za realizację zadania odpowiada cały zespół, dlatego karta ta może posłużyć także jako badanie zaangażowania pracowników. Sprawdza bowiem zaabsorbowanie zadaniem oraz oddanie w pracy.