koala

Wiza jest to pozwolenie na pobyt lub przekroczenie granicy danego państwa. Wydaje się ją cudzoziemcom w formie pisemnej, po uprzednim złożeniu wniosku w konsulacie lub przedstawicielstwie dyplomatycznym. Wiza zazwyczaj jest naklejana w paszporcie, w niektórych przypadkach może też być stemplem lub wpisem do dokumentów podróży. Nie każde państwo wymaga wizy do przekroczenia granicy. Przykładem kraju, które wymaga tego dokumentu jest Australia. Jeśli chcesz podróżować, uczyć się lub zamieszkać w tym państwie potrzebujesz wizy do Australii (Open Conexus). Dokument ten może być ważny na jeden wyjazd lub też na kilka. Pamiętać trzeba również o dacie ważności. Urzędnik imigracyjny wyda zezwolenie na maksymalny okres pobytu w kraju. Wiza do Australii może być przedłużona po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Osoby chcące uczęszczać do szkół australijskich mogą ubiegać się o specjalny rodzaj wizy. Wiza studencka do Australii wydawana jest na okres dłuższy niż 3 miesiące, a dokładna długość tego okresu uzależniona jest od tego, jak długo pobierana jest nauka. Wiza do Australii wbrew pozorom nie jest tak trudna do zdobycia. Można się o nią starać online lub bezpośrednio w ambasadzie. Przy wypełnianiu wniosku potrzebny będzie paszport. Konieczne jest również podanie swoich danych: adresu zamieszkania oraz informacji o naszych bliskich, opisu powodów, dla których chcemy wjechać na teren Australii, terminu wyjazdu i planowanej długości pobytu. Co istotne, nasz paszport powinien być ważny co najmniej na 6 miesięcy po planowanym wyjeździe z Australii.
Odwiedź stronę OpenConexus PL

 

fot. christianhaugen @ flickr.com