ocena okresowa pracownika

Każde przedsiębiorstwo podzielone jest na działy, odpowiadające za różne jego gałęzie. Dział kadrowy, zwany popularnie Human Resources Management odpowiada w firmie za pracowników, zarówno przed ich zatrudnieniem (czyli za rekrutację), jak i po ich zatrudnieniu. Często do zadań tego działu należy różnego rodzaju ewaluacja pracowników, badanie motywacji, sprawdzanie określonych wskaźników pod względem zadowolenia pracownika z wykonywanej pracy, jak również samej jego wydajności.

Do realizacji tych celów potrzebny jest odpowiedni system ocen pracowniczych, będący podstawą przy wyznaczaniu kar i nagród, czy chociażby przy wypłacaniu premii.

Premie mają nierzadko rolę motywującą, mają powodować, że pracownikom będzie bardziej zależało na pracy, w konsekwencji czego otrzymają wyższe wynagrodzenie. Pomocnym narzędziem jest w tym przypadku badanie motywacji, dzięki któremu będziemy wiedzieli, kiedy pracownik jest opłacany w sposób wystarczający, a kiedy jest wręcz przeciwnie. Dobrze opracowany system ocen pracowniczych powoduje, że kierownik doskonale zdaje sobie sprawę, którzy z jego podwładnych wywiązują się ze swoich obowiązków wzorowo, którzy wręcz przeciwnie, a którzy wymagają dodatkowego bodźca motywacyjnego, np. w postaci premii.

Można wspomnieć również o innych zadaniach, do których przeprowadza się badanie motywacji. Mogą być to zajęcia szkolne i system skierowany do ocen uczniów, aby można było stosować określone metody, pozwalające na wyeliminowanie złego zachowania podopiecznych i jak największe ich zmotywowanie.